Изграждане на фотоволтаични централи

Изграждане на фотоволтаичнаи централи

ВТ СОЛАР ООД Предлага всички видове услуги свързани с реализирането на един проект за фотоволтаична система за производство на електричество. От планирането до въвеждането в експлоатация се преминава през няколко задължителни етапа в зависимост от функциите на системата, и съответното ѝ приложение.

1. Планиране и проектиране

Първата стъпка е да планираме и уточним с клиента според неговите нужди каква е най подходящата и рентабилна система според нуждите му. Каква да бъде конструкцията спрямо терена или покрива и много други въпроси като одит за количеството произведена енергия на бъдещата система и други подробности. След като сме уточнили типа система, вида на конструкцията и други подробности можем да пристъпим към следваща стъпка като:

2. Монтаж и административни процедури.

Изготвяне на необходимите проекти
Водене на цялата документация.

• Монтаж на носеща конструкция;
• Монтаж на фотоволтаични модули;
• Монтаж на електрическо
оборудване (DC част – стрингове, инвертори, АС част, електрически табла• Движение на цялата документация до въвеждане в експоатация на обекта
• Изграждане на пътища, огради, мълниезащита, видеонаблюдение и мониторинг на ФЕЦ;
• Пускане в експлоатация и поддръжка на ФЕЦ.

3. Мониторинг и поддръжка

Някои от основните дейности на ВТ СОЛАР са свързани с техническата поддръжка на фотоволтаични централи. Посредством мониторинг система ние следим оперативните параметри на изградените от нас системи. Навреме откриваме възникнал проблем и в максимално кратък срок отстраняваме повредата. Държим на редовната профилактика и добре свършената работа.

Видовете системи:

Видовете системи които може да избере всеки един клиент са: Мрежови, хибридни и автономни според неговите нужди.

Мрежови

Мрежовита система е най разпространената  система
Мрежова соларна системи /ON Grid/ е онази слънчева енергийна система, която произвежда енергия само когато е налична електрическата мрежа. За да работят, тези системи се нуждаят от връзка с мрежата. 

Плюсове: 

За някои ползватели на електроенергия, особено фирми, които се нуждаят от много енергия, в процеса на своята работа осъзнават факта, че могат да разчитат на соларно захранване посредством соларни панели за намаляване на своите разходи за електроенергия. Посредством инсталирането на подобна система те могат да спестят до 100% от своите разходи за електроенергия през светлата част на деня. За други такъв тип система изглежда примамлива възможност за отдаване на енергия в мрежата срещу заплащане. Целта при това е да компенсирате цената на закупената от вас енергия или просто да продадете излишната енергия, която сте произвели, на енергийната компания, след като вземете това, от което се нуждаете в рамките на даден период от време (обикновено месечно). В допълнение към финансовия аспект, някои го намират за привлекателен избор поради ползата му за екологията като цяло.

Мрежовите соларни системи често имат по-малко предварителни разходи, отколкото автономните или хибридните инсталации. На първо място по-ниската цена се добива поради факта, че не се изисква поставянето на акумулаторни батерии. От друга страна, инсталацията е и по-гъвкава, тъй като не е задължително да инсталирате цялото количество панели, които ще са ви необходими, за да покриете всичките си енергийни нужди веднага. Някои хора избират мрежови системи, когато знаят, че могат да си позволят само определен брой панели в даден момент, така че целта им е да намалят сметките си за електричество, но не и да ги премахнат напълно зависимостта от енергото . С течение на времето винаги можете да добавите още панели, когато намерите финансовите ресурси за това.

Минуси: 

Може би най-големият минус на мрежовата соларна система е, че тя не може да функционира, когато отпадне захранването от мрежата. Някои може погрешно да мислят, че ако възникне прекъсване на електрозахранването, техните панели ще действат като вид резервен генератор, но това не е така, тъй като те все още са свързани към по-голямата електрическа мрежа.

Хибридна система

Хибридната соларна система генерира енергия по същия начин като мрежовата слънчева система, но освен инвертор използва и батерии за съхраняване на енергия. Тази способност за съхраняване на енергия позволява на повечето хибридни системи да действат и като резервно захранване по време на прекъсване на тока, подобно на UPS система. След прекъсване на захранването от енергодружеството Инвертора може да продължи да работи и без батерия като използва само енергията от слънцето.


Системата, готова за работа с батерии, използва хибриден инвертор, а не типичен мрежов инвертор. 

Способността да съхранявате и използвате своята слънчева енергия, когато е необходимо, се нарича самоконсумация. 

Автономна система

Автономната фотоволтаична система, както подсказва името, е напълно независима фотоволтаична система със съхранение на енергия, която не е свързана към главната електропреносна мрежа. Слънчевите панели са единственият източник на енергия в слънчевата енергийна система, която не е свързана с електропреносната мрежата. Тази енергия или се предоставя на уредите, или се съхранява в батерия за бъдеща употреба.

Автономните фотоволтаични системи са идеални за отдалечени селски райони или за приложение, там където други източници на енергия са недостъпни или непрактични. Автономните фотоволтаични системи могат да бъдат базирани на променлив ток, като в този случай включват инвертор (преобразувател), който преобразува енергията, съхранявана в батериите в променливотоково захранване и я захранва към AC уреди, или системи, базирани на DC, които са по-евтини, тъй като не се нуждаят от инвертор, но захранването може да се подава само към DC уреди.

Този тип система е по-скъпа, тъй като е по-голяма, тъй като не е свързана към електрическата мрежа. Това прави така, че такъв тип система логично изисква повече слънчеви панели и батерии за съхраняване на произведената електроенергия.